Friday Oct 28, 2022

Monstret bakom spegeln (del 1)

Del 1 av inläsningen av dagboksromanen Monstret bakom spegeln (2022). En människa i kris resonerar i dagboksform om olika aspekter av samhället och om sina minnen från ungdomen för att lyckas hitta en väg framåt. Inläsare: Anders Gréen. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822